Wybierz termin:
przyjazd - wyjazd

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów i pokoi oferowanych poprzez Stronę internetową działającą pod adresem URL: www.apartamentymazury.com.pl

 1. W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem apartamentymazury.com.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 791 759 250. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament/pokój, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie/pokoju oraz godzinę przybycia.
 3. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu/pokoju następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Zadatek jest bezzwrotny.
 4. Apartamenty i pokoje wynajmowane są na doby.
 5. Doba pobytu w apartamencie/pokoju trwa od godziny 14:00 do godziny 10.00.
 6. Zameldowanie do godziny 22.00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł.
 7. W apartamencie/pokoju obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu/pokoju ma prawo wymówić apartament/pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Gość apartamentu/pokoju winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu/pokoju w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł.
 11. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą apartamentu/pokoju. Obsługa apartamentu/pokoju ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. Dla zwierzęcia powinno być zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach. Wymagane jest sprzątanie za zwierzęciem. Gość apartamentu/pokoju ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 12. Gość zobowiązuje się używać apartamentu/pokoju wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu/pokoju w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
  W apartamencie/pokoju nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 13. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu/pokoju w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu/pokoju jest zabronione.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu/pokoju  prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament/pokój, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 15. W apartamencie/pokoju obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 16. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie/pokoju jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
 17. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie/pokoju należy zgłaszać natychmiast Zarządcy. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu/pokoju zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 18. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu/pokoju sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu/pokoju będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 19. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od Zarządcy nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 20. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Zarządca  rezerwuje sobie prawo zaproponowania lokalu zastępczego. Gość ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Zarządcy, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wówczas kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Zarządcy za usługi już wykonane.
 21. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Gościem, a  Zarządcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zarządcy.

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Piotr Świerczewski NIERUCHOMOŚCI, kontakt pod adresem: kontakt@apartamentymazury.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. Informujemy, że istnieje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  Piotr Świerczewski NIERUCHOMOŚCI
  ul. Orzechowa 7, 11-500 Giżycko
  tel. +48 791 759 250
  email: kontakt@apartamentymazury.com.pl
  apartamentymazury.com.pl